Pravidl√° hry Roulette Platinum

Hra Roulette Platinum je hazardn√° stolov√° hra prev√°dzkovan√° ako internetov√° hra v internetovom kas√≠ne so Ň°tandardn√Ĺmi medzin√°rodn√Ĺmi pravidlami platn√Ĺmi pre ruletu. Hra je pr√≠stupn√° aj prostredn√≠ctvom mobilnej verzie, prińćom pravidla hry, st√°vky a v√Ĺhry s√ļ totoŇĺn√© s klasickou verziou hry.

a) hraciu plochu tvor√≠ koleso rulety a pole na uzatv√°ranie st√°vok. Pole obsahuje 37 ńć√≠sel (vr√°tane 0). Koleso sa del√≠ na 37 pol√≠ od 0 do 36, ktor√© vŇ°ak za sebou nenasleduj√ļ podl‚Äôa veńĺkosti. Umiestnen√© s√ļ striedavo v ńćervenom a ńćiernom poli. V√Ĺnimkou je 0, ktor√° leŇĺ√≠ v poli zelenom;

b) cieńĺom hry je dopredu uh√°dnuŇ•‚Äė, ktore ńć√≠slo padne. St√°vka sa uzatv√°ra umiestnen√≠m Ňĺet√≥nov na hracie Hr√°ńć m√° k dispoz√≠cii Ňĺet√≥ny do st√°vky v hodnote 0,50 ‚ā¨, 1 ‚ā¨, 5 ‚ā¨, 1o ‚ā¨, 20 ‚ā¨, 50 ‚ā¨, 100 ‚ā¨, 200 ‚ā¨, 500 ‚ā¨ a 1 000 ‚ā¨;

c) hr√°ńć vklad√° na hracie pl√°tno svoje st√°vky. Po uzatvoren√≠ st√°vok (hr√°ńć stlańćil tlańćidlo ‚Äě҆tart‚Äú) sa roztońć√≠ ruleta a vhod√≠ sa guńĺ√īńćka. Po vyhl√°sen√≠ padnut√©ho ńć√≠sla sa vyhodnotia hr√°ńćove st√°vky a je mu vyplaten√° pr√≠padn√° v√Ĺhra.

Vyhodnotenie hry

V√Ĺhern√© kateg√≥rie:

 • Even Chance (Jednoduch√© st√°vky) ‚Äď hr√°ńć vyhr√°va 2-n√°sobok st√°vky (v√Ĺhern√Ĺ pomer 1:1) na dan√ļ poz√≠ciu a s√ļ to tieto st√°vky:
  • Red (ńćerven√©)
  • Black (ńćierne)
  • Even (p√°rne)
  • Odd (nep√°rne)
  • 1-18 (n√≠zke)
  • 19-36 (vysok√©)
 • Collone (Tucty a stńļpce) ‚Äď hr√°ńć vyhr√°va 3-n√°sobok st√°vky (v√Ĺhern√Ĺ pomer 2:1) na dan√ļ poz√≠ciu a s√ļ to tieto st√°vky:
  • First Dozen (1. tucet)
  • Second Dozen (2. tucet)
  • Third Dozen (3. tucet)
  • Collone (stńļpec)
 • Six Line ‚Äď Ň°esŇ•‚Äė za sebou nasleduj√ļcich ńć√≠sel vo dvoch vodorovn√Ĺch radoch (napr.: 4, 5, 6, 7, 8, 9). Hr√°ńć vyhr√°va 6-n√°sobok st√°vky (v√Ĺhern√Ĺ pomer 5:1) na dan√ļ poz√≠ciu.
 • Corner ‚Äď Ň°tyri ńć√≠sla, ktor√© na pl√°tne vytv√°raj√ļ Ň°tvorec (napr.: 4, 5, 7, 8). NavyŇ°e kombin√°cie 0, 1, 2, 3. Hr√°ńć vyhr√°va 9-n√°sobok st√°vky (v√Ĺhern√Ĺ pomer 8:1) na dan√ļ poz√≠ciu.
 • Street ‚Äď tri ńć√≠sla, ktor√© s√ļ na pl√°tne umiestnen√© v jednom rade (napr.: 4, 5, 6). NavyŇ°e kombin√°cie 0, 1, 2 a kombin√°cie 0, 2, 3. Hr√°ńć vyhr√°va 12-n√°sobok st√°vky (v√Ĺhern√Ĺ pomer 11:1) na dan√ļ poz√≠ciu.
 • Split ‚Äď dve ńć√≠sla, ktor√© s√ļ na pl√°tne umiestnen√© vedńĺa seba resp. nad sebou (napr.: 4, 5 resp. 4, 7). Hr√°ńć vyhr√°va 18-n√°sobok st√°vky (v√Ĺhern√Ĺ pomer 17:1) na dan√ļ poz√≠ciu.
 • Straight Up (Full Number) ‚Äď st√°vka na konkr√©tne ńć√≠slo (od 0 do 36). Hr√°ńć vyhr√°va 36-n√°sobok st√°vky (v√Ĺhern√Ĺ pomer 35:1) na dan√ļ poz√≠ciu.

Racetrack

Pridan√Ĺm prvkom je pri tomto type rulety na hracom platne zmenŇ°en√© hracie pole s usporiadan√≠m vŇ°etk√Ĺch ńć√≠sel tak, ako je tomu na kolese rulety. Tento prvok uńĺahńćuje hr√°ńćom umiestnenie ich st√°vok na tzv. susedn√© ńć√≠sla. Pri vońĺbe ńĺubovońĺn√©ho ńć√≠sla, zakliknut√≠m kurzoru, v tejto sekcii (na zmenŇ°enom hracom pl√°tne s usporiadan√≠m vŇ°etk√Ĺch ńć√≠sel tak, ako je tomu na kolese rulety) je moŇĺn√© umiestniŇ•‚Äė st√°vku na konkr√©tne ńć√≠slo a¬†s¬†n√≠m susediace (po oboch stran√°ch dve).

Voisins

St√°vka na ńć√≠slo 0 a s n√≠m susediace ńć√≠sla podńĺa skutońćn√©ho usporiadania na v√Ĺseku kolesa rulety. Celkovo sa stav√≠ 9 Ňĺet√≥nov vybratej hodnoty n√°sledovne. 2 Ňĺet√≥ny sa stavia ako rozdelen√° st√°vka na ńć√≠sla 0/2/3, 1 Ňĺet√≥n sa stav√≠ ako rozdelen√° st√°vka na ńć√≠sla 4/7, 1 Ňĺet√≥n sa stav√≠ ako rozdelen√° st√°vka na ńć√≠sla 12/15, 1 Ňĺet√≥n sa stav√≠ ako rozdelen√° st√°vka na ńć√≠sla 18/21, 1 Ňĺet√≥n sa stav√≠ ako rozdelen√° st√°vka na ńć√≠sla 19/22, 2 Ňĺet√≥ny sa stavia ako rozdelen√° st√°vka na ńć√≠sla 25/26/28/29, 1 Ňĺet√≥n sa stav√≠ ako rozdelen√° st√°vka na ńć√≠sla 32/35. Vyhr√° z√°vis√≠ od v√Ĺhernej kateg√≥rie st√°vky.

Orphelins

St√°vka na ńć√≠slo a s n√≠m susediace ńć√≠sla, ktor√© na kolese rulety tvoria dve samostatn√© sekcie mimo sekcie Tiers a Voisins. Celkovo sa stav√≠ 5 Ňĺet√≥nov vybratej hodnoty nasledovne, 1 Ňĺet√≥n sa stav√≠ ako st√°vka na ńć√≠slo 1, 1 Ňĺet√≥n sa stav√≠ ako rozdelen√° st√°vka na ńć√≠sla 6/9, 1 Ňĺet√≥n sa stav√≠ ako rozdelen√° st√°vka na ńć√≠sla 14/17, 1 Ňĺet√≥n sa stav√≠ ak√° rozdelen√° st√°vka na ńć√≠sla 17/20, 1 Ňĺet√≥n sa stav√≠ ako rozdelen√° st√°vka na ńć√≠sla 31/34, ńć√≠slo 17 je s√ļńćasŇ•ou dvoch st√°vok (14/17 a 17/20). Vyhr√° z√°vis√≠ od v√Ĺhernej kateg√≥rie st√°vky.

Limity st√°vok

Minim√°lna st√°vka na jednu hazardn√ļ hru: 0,50 ‚ā¨
Maxim√°lna st√°vka na jednu hazardn√ļ hru: 5 000,00 ‚ā¨
Maxim√°lna v√Ĺhra v jednej hazardnej hre: 180 000,00 ‚ā¨

Kontakt: [email protected]

Casinoodmeny.com je √ļplne nez√°visl√Ĺ port√°l od hern√Ĺch spolońćnost√≠ skupiny Casino Rewards. UpozorŇąujeme, Ňĺe tretie strany si vyhradzuj√ļ pr√°vo zmeniŇ• alebo odstr√°niŇ• bonusy / propagańćn√© akcie v ńĺubovońĺnom ńćase. Casinoodmeny.com preto nem√īŇĺe niesŇ• zodpovednosŇ• za Ňĺiadne nespr√°vne inform√°cie. Pred hran√≠m vo vybranom kas√≠ne by ste sa mali vŇĺdy uistiŇ•, Ňĺe spńļŇąate vŇ°etky regulańćn√© poŇĺiadavky kas√≠na. Poskytujeme iba odkazy na licencovan√© kas√≠na. NaŇ°√≠m cieńĺom je byŇ• zdrojom overen√Ĺch inform√°ci√≠ z hazardn√©ho priemyslu. Chceme, aby v√°m tu uverejnen√© recenzie pomohli vybraŇ• si najlepŇ°ie online kas√≠no pri zachovan√≠ bezpeńćnosti a zodpovedn√©ho hrania.

Hrajte zodpovedne. Hazardn√© hry predstavuj√ļ riziko vysok√Ĺch finanńćn√Ĺch str√°t. Hrajte od 18 rokov.

 

N√°vrat hore