Pravidl√° hry 243 Space Fruits

Hra 243 Space Fruits od spolońćnosti Tech4Bet je p√§Ň•valcov√° hazardn√° hra na v√Ĺhernom pr√≠stroji prev√°dzkovan√° ako internetov√° hra v internetovom kas√≠ne, s tromi symbolmi na valci. hr√° sa na tri, Ň°tyri alebo p√§Ň• zhodn√Ĺch symbolov v 27, 81 alebo 243 v√Ĺhern√Ĺch l√≠ni√°ch (criss-cross).

Hra je pr√≠stupn√° aj prostredn√≠ctvom mobilnej verzie, prińćom pravidl√° hry, st√°vky a v√Ĺhry s√ļ totoŇĺn√© s pońć√≠tańćovou verziou hry.

V¬†spodnej ńćasti obrazovky sa nach√°dzaj√ļ pol√≠ńćka KREDIT, V√ĚHRA, ST√ĀVKA (celkov√° na vŇ°etky l√≠nie), tlańćidl√° MENU, ZVUK, AUTO҆TART (Ňĺlt√© tlańćidlo so Ň°√≠pkami) a¬†Ň†TART (fialov√© tlańćidlo so Ň°√≠pkou). Kliknut√≠m na pole so st√°vkou sa zobraz√≠ tabuńĺka pre vońĺbu v√ĹŇ°ky st√°vky (v mobilnej verzii cez Ňĺlt√© tlańćidlo minc√≠). St√°vku je tieŇĺ moŇĺn√© meniŇ• po krokoch hore a¬†dole tlańćidlo Ň°√≠pka hore a¬†dolu v¬†poli ST√ĀVKA. Pod tlańćidlom MENU je moŇĺn√© zobraziŇ• tabuńĺku v√Ĺhier, pomoc a¬†odchod z¬†hry.

Nastavenie hodnoty st√°vky

Hodnota celkovej st√°vky v¬†eur√°ch na jedno otońćenie sa zobrazuje v¬†poli ST√ĀVKA. Hodnotu celkovej st√°vky je moŇĺn√© meniŇ• v¬†intervale od 0,10 ‚ā¨ do 500 ‚ā¨.

Cieńĺom z√°kladnej hry je zvoliŇ• tak√ļ kombin√°ciu st√°vky, ktor√° umoŇĺn√≠ z√≠skaŇ• v√Ĺhru pri kombin√°cii troch na seba nadv√§zuj√ļcich rovnak√Ĺch symbolov, pr√≠padne doplnen√Ĺch tzv. ‚Äědivok√Ĺm symbolom‚Äú a¬†z√≠skaŇ• tak v√Ĺhru definovan√ļ v¬†tabuńĺke v√Ĺhier. Plat√≠ iba najvyŇ°Ň°ia v√Ĺhra na v√Ĺhernej l√≠nii. V√Ĺhry na viacer√Ĺch v√Ĺhern√Ĺch l√≠ni√°ch sa sńć√≠tavaj√ļ. V√Ĺhern√© l√≠nie zańć√≠naj√ļ ZńĹAVA.

Divok√Ĺ symbol WILD

Divok√Ĺ symbol WILD x2 dopńļŇąa ak√Ĺkońĺvek symbol a¬†n√°sob√≠ v√Ĺhru x2, ak je obsiahnut√Ĺ jeden symbol WILD x2 vo v√Ĺhernej kombin√°cii, x4 ak sa nach√°dzaj√ļ dva symboly WILD x2 vo v√Ĺhernej kombin√°cii, x8 ak sa nach√°dzaj√ļ tri symboly WILD x2 vo v√Ĺhernej kombin√°cii a¬†x16, ak sa nach√°dzaj√ļ Ň°tyri symboly WILD x2 vo v√Ĺhernej kombin√°cii.

Limity st√°vok

Minim√°lna st√°vka do hry je 0,10 ‚ā¨
Maxim√°lna st√°vka do hry je 500 ‚ā¨
Maxim√°lna v√Ĺhra v¬†hre je 250¬†000 ‚ā¨¬†(500-n√°sobok st√°vky)

Kontakt: [email protected]

Casinoodmeny.com je √ļplne nez√°visl√Ĺ port√°l od hern√Ĺch spolońćnost√≠ skupiny Casino Rewards. UpozorŇąujeme, Ňĺe tretie strany si vyhradzuj√ļ pr√°vo zmeniŇ• alebo odstr√°niŇ• bonusy / propagańćn√© akcie v ńĺubovońĺnom ńćase. Casinoodmeny.com preto nem√īŇĺe niesŇ• zodpovednosŇ• za Ňĺiadne nespr√°vne inform√°cie. Pred hran√≠m vo vybranom kas√≠ne by ste sa mali vŇĺdy uistiŇ•, Ňĺe spńļŇąate vŇ°etky regulańćn√© poŇĺiadavky kas√≠na. Poskytujeme iba odkazy na licencovan√© kas√≠na. NaŇ°√≠m cieńĺom je byŇ• zdrojom overen√Ĺch inform√°ci√≠ z hazardn√©ho priemyslu. Chceme, aby v√°m tu uverejnen√© recenzie pomohli vybraŇ• si najlepŇ°ie online kas√≠no pri zachovan√≠ bezpeńćnosti a zodpovedn√©ho hrania.

Hrajte zodpovedne. Hazardn√© hry predstavuj√ļ riziko vysok√Ĺch finanńćn√Ĺch str√°t. Hrajte od 18 rokov.

 

N√°vrat hore